Verbodsland

De rechter verbiedt NRC de naam te publiceren van een hoogleraar aan de UvA, tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Dat zou de man, die als ik het allemaal goed begrepen heb achten aan studenten uitdeelde in ruil voor seks, nogal aantasten in zijn persoonlijke levenssfeer.

De Rijksvoorlichtingsdienst verbiedt media een filmpje te publiceren van koningin Máxima, die op een dansvloer in Sevilla actief is met een gozer die wat meer pit in de heupen heeft dan haar Willem.

Donder een eind op met al die verboden.

Die smeerpijp heet Ronald Beltzer en dat filmpje vind je hier.

 

One thought on “Verbodsland

 1. En hier heb je een filmpje van hem: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=iNEz5Bs8wqA

  De volgende vraag doet zich naar boven borrelen: hoeveel vrouwen hebben onterecht hun doctoraal gehaald door kut voor hoge cijfers te ruilen?

  Het is algemeen bekend dat bij de UvA en andere linkse actieclubjes die zich (ten onrechte) universiteit mogen noemen, en dat veel studentes zich laten neuken voor hogere cijfers. Nu is dat sowieso een vrouwentrekje want diep van binnen zijn veel vrouwen overmatig vaak hoeren en mannen overmatig vaak hoerenlopers. Een evolutionair trekje dat er bij vrouwen voor zorgt dat vrouwen genoeg middelen voor zichzelf en hun kind(eren) bekomen en voor mannen om de kans op nazaten te vergroten. Mocht de hoerenloper als ‘prijs’ worden gekwalificeerd dan is de vrouw opmerkelijk vaak bereid zich te laten bezwangeren, ongeacht of zij al in relatie is of niet. Het gewetenloze liegen dat zij daarna tientallen of zelfs een heel leven volhoudt zodat die cuckold blijft investeren in hem vreemd DNA spreekt boekdelen, je moet het maar kunnen. De cijfers variëren van 1 op de 8 tot zelfs 1 op de 4. Opmerkelijk: hoe religieuzer, hoe vaker dit voorkomt.

  Onbesproken is dat deze vrouwen en de mannen die hen middels seksdiensten voortrekken deels verantwoordelijk zijn voor de loonkloof tussen man en vrouw. Zoals tijdens de studie voor iedereen duidelijk is dat de Marietjes en Sophietjes intellectueel te matig zijn voor de onverklaarbare voldoendes die zij toch krijgen, zo werkt dat op de werkvloer ook. Daar vervullen de Marietjes en Sophietjes functies die niet passen bij hun prestaties en capaciteiten. Hier wordt natuurlijk binnen het bedrijf oorzakelijk op geacteerd bij de beprijzing van de arbeid zodat de tegenwoordig veelbesproken ‘loonkloof’ tussen man en vrouw wordt bestendigd. Om vaak terechte redenen dus.

  Beweerd wordt dat bij gelijk presteren gelijk moet worden beloond. Keer op keer tonen oppervlakkige onderzoeken aan dat vrouwen worden onderbetaald. Keer op keer tonen precieze onderzoeken waar wordt gekeken naar alle factoren, zoals prestaties ipv slechts uren, dat vrouwen worden overbetaald voor de prestaties die zij leveren. Zoals bekend ontvluchten veel vrouwen het voor hen persoonlijk zinkende schip – want hoelang kan je een zichtbare leugen leven – door zich te laten bezwangeren door een sul met een goede baan om die dan voor het blok te zetten, met de wet in de hand. Onterecht, want een man kan zwanger worden noch beslissen over zwangerschap, maar wordt wel verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen welke worden gekozen door de vrouw. Dit leidt onherroepelijk tot veel misogynie in de maatschappij welke onherroepelijk tot veel misandrie leidt.

  In plaats van elkaar te beconcurreren op oneigenlijke gronden, welke zelfs tot resultaat heeft dat buitenproportioneel veel genderverwarring ontstaat – want wie is het beste in welke rol – doen man en vrouw er verstandig aan elkaar te versterken in de bij hen van nature al aanwezige talenten.

  Bijkomend voordeel is dat onze regering dan niet wordt bevolkt door vrouwen die zich half voordoen als man – met de daarbij behorende abjecte esthetische verschijning – evenals premiers die zich eigenlijk vrouw voelen maar daar niet voor uit durven te komen omdat dat politiek niet opportuun is, met als gevolg achterbakse nichtenstreken die maar niet correct kunnen worden geïnterpreteerd en dus geduid.

  Vreemd eigenlijk dat dit laatste zo weinig anderen is opgevallen. Of erover geschreven is.

   

Comments are closed.