Tweede kans?

De Arnhemse moslimfundamentalist Yago Riedijk maakte zich in de Grote Gevaarlijke Zandbak namens Islamitische Staat schuldig aan oorlogsmisdaden. Nu IS verloren heeft, wil hij terug naar Nederland. “Laat Nederland nu het goede voorbeeld geven”, smeekt hij.

De Nederlandse media ansboersma’en ‘m ondertussen de moeder. Geen mogelijkheid laten ze onbenut om hem neer te zetten als onwetende naïeveling die recht heeft op een tweede kans in ons land.

Riedijk liet twee van zijn kinderen verhongeren. Hij en zijn Engelse bruidje aten blijkbaar wel genoeg om te overleven.

Wie zo’n monster een herkansing wil geven, heeft een gaatje in zijn hoofd.

 

8 thoughts on “Tweede kans?

 1. Vroeger, toen dit nog een beschaafd land was met wat M-O schoonmakers en wat verdwaalde negers uit Surinamers . Deze groepen waren niet groot genoeg om hun apenstreken en cultuur genoeg de overhand te laten krijgen om onze beschaving te ontwrichten.

  Dit wordt in hoog tempo onhaalbaar omdat het simpelweg onbetaalbaar wordt om de vele moslims en ook gekleurde criminelen in de gaten te laten houden. Per persoon die 24/7 moet worden geobserveerd zijn tussen de 15 en 25 mensen nodig.

  Ondertussen nadert het aantal moslims in Nederland de 10%, waarvan volgens Pew Research – het grootste onderzoeksinstituut wereldwijd – zo’n 70% de sharia wil invoeren en deze religieuze wetten sowieso boven onze seculiere wetten stelt. Dus zo’n 700.000 moslims in Nederland die onze democratie ondergraven. Daarvan zijn enkele tienduizenden bereid geweld te gebruiken wanneer dat nodig is. Als ‘het’ moment is aangebroken dus, het moment van de overname. Van deze tienduizenden zijn tussen de 10.000 en 20.000 actief bezig met gewelddadige activiteiten met ‘reguliere’ criminele activiteiten zoals drugshandel, huurmoorden, afpersing en overvallen. Enkele duizenden zijn op oproep beschikbaar voor terroristische aanslagen in Nederland. Enkele honderden zijn actief bezig aanslagen te plannen en enkele tientallen zijn bezig voorbereidingen te treffen, zoals de inkoop van wapens, onderzoeken van doelen, enz.

  Omdat dit vroeger een beschaafd land was konden wij het ons veroorloven om geen doodstraf in ons strafrecht te hebben.
  Die tijd is voorbij.

  Wij kunnen het ons niet veroorloven om terroristen hier te hebben die na detentie op de maatschappij worden losgelaten. Noch kunnen wij het ons veroorloven om straks honderden, op termijn duizenden, zware criminele meervoudige moordenaars levenslang te onderhouden in detentie. Bovendien is het Europese Hof van de Mensenrechten in Straatsburg hard bezig ook deze laatste veiligheidsklep te ondergraven.

  Dit ondergraaft onze welvaart, veiligheid en maatschappelijke cohesie.

  Wij moeten weer de doodstraf invoeren. Zeer gericht op religieus terrorisme, alsmede de zeer zware criminaliteit. Tegelijkertijd moet automatisch het Nederlanderschap worden ingetrokken van elke veroordeelde crimineel met een dubbel paspoort maar ook van elke religieuze terrorist, ongeacht de zwaarte van het misdrijf en ongeacht of die een andere nationaliteit bezit of niet. Zij kunnen simpelweg worden gedropt in conflictgebieden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

  Verdragen kunnen worden gewijzigd of opgezecht dus ook de verdragen die dit verhinderen. Een verdrag heeft sowieso slechts houdbaarheid zolang de balans positief is. Het moge duidelijk zijn dat de VN met een Saoedi als hoofd van het comité van de Mensenrechten maar ook het Europese Verdrag van de Mensenrechten hun nut hebben verloren of tenminste net zo schadelijk zijn als dat zij nut hebben.

  Slechts op deze manier zal onze manier van leven houdbaar blijven en de maatschappij niet in anarchie uiteenvallen.

  Val daarom niet de boodschapper aan maar wendt je tot diegenen die dit zover hebben laten komen. Dát zijn de grootste vijanden. Dat is de hand die de kraan open houdt terwijl wij aan het dweilen zijn.

   
 2. Het meest zorgwekkende is dat de overheid geen benul lijkt te hebben. Dat is niet waar.

  Het lijkt ook alsof de overheid geen middelen lijkt te hebben of kan implementeren. Dat is niet waar.

  Het lijkt alsof de overheid deze hete aardappel voor zich uitschuift uit onmacht. Dat is niet waar.

  Het lijkt alsof de overheid geen plan heeft en dat dit gebeurtenissen zijn die onverwacht op haar bordje terecht komt. Ook dat is niet waar.

  Dat alles maakt het zo zorgwekkend!
  De overheid weet precies wat er gebeurd, lang voordat wij dit in de media vernemen. Daar heeft zij haar eigen inlichtingendienst en ook de buitenlandse voor.
  De overheid heeft wel degelijk middelen om dit aan te pakken, maar daarvoor moet de vrijheid van godsdienst worden veranderd. Het moge duidelijk zijn uit welke hoek dit wordt gefrustreerd. Gristenhonden zetten liever onze vrijheid en veiligheid op het spel dan hun eigen rechten wat in te perken. Die rechten gaan ver, zoals met veel zaken vrij van belasting zijn, in het onderwijs, in de wet met discriminatie artikelen, in het beperken van onze keuze van sterven, van liefhebben, van het uiten van denkbeelden.

  De overheid schuift deze aardappel niet voor zich uit omdat het een moeilijk onderwerp is of omdat de implementatie moeilijk is. De overheid stelt uit omdat wat er gebeurd juist datgene is wat de overheid wil. Precies het plan is.

  Het plan van het omvolken van ons. Het plan van evangelisatie. Dat laatste dan wel van het ‘verkeerde’ geloof, maar alles beter dan die ongelovigen, want daar schuilt de duivel in!

  Helaas wordt deze zending op de achtergrond over vele partijen geïmplementeerd. Rutte (VVD) bijvoorbeeld is een devoot gristen. Net als Marianne Thieme (PvdD). Net als Frans Timmermans (PvdA).
  Ga zo maar door, de lijst is schier oneindig. Allemaal van niet-gristenpartijen. Een blinde vlek omdat hier in de seculiere partijen niet op wordt gelet laat staan opgepast.

  Wij zijn de schapen in de handen van wolven. Magisch denkende wolven.

  En we staan erbij en kijken ernaar.

   
 3. Juist ja, het verbranden van die piloot liet het kwartje vallen?
  Kan het zijn omdat die piloot moslim was?

  De Yezidi kindsekslavinnen deden het kwartje kennelijk niet vallen.
  Noch de duizenden van een ander geloof die werden gemarteld tot de dood.
  Noch doelgerichte genocides op de verschillende niet-islamitische groepen.
  Noch het basale gevoel van goed en kwaad wat bij gezonde mensen aanwezig is, zelfs zonder opleiding of andere informatie.

  Dit is een doelgerichte desinformatiecampagne om de moreel zwakkeren onder ons te masseren richting boetedoening en vergeving.

  Zoals elke psychopaat altijd als laatste redmiddel inzet. Leugen en bedrog.

  Wat zou het een genot zijn om deze man langzaam doodgemarteld te zien worden. Een opgerold koran in zijn bek rammen met een voorhamer. Een opgerolde koran in zijn reet in de fik zetten. Levend aan de varkens voeren.

  Dat alles is te nog te mild voor hem. Maar één ding is zeker: onze regering zal er alles aan doen om hem NIET gepast te straffen.

   
 4. Wen er maar aan, west Europa is reeds verloren… Demografische kanteling valt nagenoeg niet meer te voorkomen, ténzij we (ja, wé!) er met ‘de botte bijl’ overheen gaan. En dat gaat niet gebeuren… En dus staan we erbij en kijken we ernaar. Onze (klein-)kinderen, díé gaan het heel naar krijgen… Niet te verkroppen, maar precies wat er gebeurd. Onze beschaving, van Romeinen en Grieken tot, nou ja, transgender-mania wordt voorgoed uitgewist door pantoffeldiertjes als ‘Yago’. Dus geef inderdaad het goede voorbeeld en laat de Koerden hem en zijn bruid een nekschot geven. Begraven hoeft niet, zonde van de moeite..!

   
 5. Inzake deze (en andere) moslimfundamentalisten/moordenaars, er is een eenvoudige oplossing:
  Een van overheidswege gestuurde “Oostvaardersplassen” methode.

   

Comments are closed.