Een staghouwertje doen

KlussenKlussen

“Toen ik aantrad wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land-, tuinbouw en visserij. (…) En ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij eh… Voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen. En ik ben afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.”

Hij had een spiekbriefje bij zich.

En wist na ruim zeven maanden de naam van zijn eigen ministerie (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nóg niet.

Dan ben je inderdaad niet ‘die persoon’.

Wat bezíelde de Christenunie?