Gezellig!

De Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk wil in Nederland gaan samenwonen met zijn piepjonge Britse jihadbruid Shamima Begum en hun pasgeboren baby.

Er zijn wel drie beletsels.

Zij is te jong voor een verblijfsvergunning.

Ze hebben geen voldoende en blijvend inkomen.

Ze heeft door lid van IS te worden een terroristisch misdrijf gepleegd.

Ik denk dan: mooi.

Het grietje had namelijk nergens spijt van. En het zien van afgehakte hoofden in een vuilnisbak deed haar niets, “want het was toch maar van een vijand van de islam geweest”.

Maar ergens weet je diep van binnen: Nederland vindt wel een geitenpaadje…

 

13 thoughts on “Gezellig!

 1. Geachte heer Dijkgraaf,

  Maar hoe maakt men deze geitenpad-wandelaars voor eens en voor altijd duidelijk dat het binnenhalen van jihadisten gelijk staat aan roken?

  Met vriendelijke groet,
  Rianne Volkering

   
 2. Ik zie iets over het hoofd volgens mij. Een oom van mij uit Limburg heeft ooit in het Vreemdelingenlegioen (een huurleger) gediend. Toen hij het legioen verliet, kreeg hij een envelop met geld, een kostuum en… een Frans paspoort. Want hij was zijn Nederlanderschap verloren (en dus zijn Nederlandse paspoort) omdat hij in vreemde krijgsdienst was geweest. Bij wet verboden. Waarom verlies je je Nederlanderschap dan ook niet automatisch als je je bij IS hebt aangesloten? Dat is toch ook vreemde krijgsdienst? Toch ook een huurleger? Geef die gasten een paspoort van een land dat met IS sympathiseert en klaar is kees. Met zo’n document kom je vervolgens ons land niet in. Ik begrijp die hele discussie niet zo over het terughalen van die IS-strijders. Ze zijn toch geen Nederlander meer vanwege vreemde krijgsdienst? Is de wet veranderd? Ik zie vast iets over het hoofd maar weet even niet wat…

   
  • Dat de NL-Regering geldende wetten opzij zet, kwam reeds eerder voor. In Wereldoorlog II verliet de koningin het Nederlandse territorium, waardoor het koningschap verviel. Na haar terugkeer in veiliger tijden schijnt er niet veel aandacht aan een oplossing besteed te zijn. Kennelijk is het niet belangrijk, te weten of inmiddels het koningschap weer hersteld is.

    
  • Inmiddels is internationaal afgesproken dat iemand niet statenloos mag zijn. Het NL paspoort kan dus niet worden ingetrokken omdat Riedijk geen ander paspoort heeft.

    
  • Nou dam komt hij toch weer binnen als asielzoeker. Hier kan toch alles. Gewoon daar laten berechten klaar nooit meer terug in Nederland of welk ander Europees land.

    
 3. Het uiteindelijke resultaat zal zeker zijn dat zij hierheen komt. Desnoods over een aantal jaar als zij staatloos met kind en treurige verhalen door een ooit links/gristen kabinet met een pennenstreek amnestie krijgt omdat zielig en bij ons zieke links/gristen soort empathie en de andere wang hogere waarde heeft dan onze veiligheid of de wil van het volk.

  Dat is ook precies de reden dat wij blijven verliezen. Dat is ook precies de reden dat er steeds meer komen. Zij vertellen dat elkaar via App. Elke truc, elke nieuwe D66 jurisprudentie, elk nieuw zwak kabinet, elke nieuwe zelfveroorzaakte (burger)oorlog in hun land dus nog zieliger, elke maas in de wet, dit alles is sneller als mogelijkheid in hun islamitische oorlogsbrein als kans voor het hierheen zwermen teneinde te plunderen en islamiseren aanwezig dan dat het hier in het nieuws komt.

  Gristenen zijn blind zolang het maar gelovigen zijn, ook al zijn zij nu nog niet geheel van het goede geloof. Dat straks een kromzwaard hun geloofsgestoorde kop zal laten rollen komt niet aan in hun van geloofswaan gedegenereerde brein, zoals te zien aan de vele gristenhonden die tegen beter weten in daar bleven en uiteindelijk afgeslacht werden. De gristenen hier dweepten werkelijk van genot, zoveel lijden, alsware het slachtoffer Jezus en konden zij hun ware toewijding tonen.

  De linkse kerk heeft als uiteindelijke doel gelijkheid, maar niet zoals de vele aanhangers van die kerk hopen: gelijkheid in rijkdom. Het is gelijkheid in armoede, zoals elk links experiment keer op keer aantoont. Venezuela is het laatste voorbeeld en de oorzaak wordt altijd afgeschoven op anderen. Venezuela is potentieel één van de rijkste landen en in praktijk nu één van de armste, als gevolg van links beleid. Dat een land voor deze utopie de afgrond inzakt doet aan de fanatiekheid van de ideologen niet af.

  Na de Tweede Wereldoorlog hebben onze voorouders dit land geheel zelfstandig opgebouwd naar de rijkdom, welvarendheid en democratie welke het nu is met alle vrijheid. Die verworvenheden hebben ons naïef en zwak gemaakt zodat wij blind voor gevaar en vijanden zijn geworden. Het gebrek aan strijd heeft ons schild laten zakken.

  Onze aartsvijand zijn altijd moslims geweest. Hoewel wij in Nederland telkens aan hun barbaarse veroveringen, verkrachtingen, genocide en pedofilie zijn ontsnapt omdat zuidelijker landen als voorpost hebben gefungeerd en zodoende de bloedige strijd voor ons klaarden, is het gevaar niet minder acuut of gevaarlijker geworden. Meer zelfs want die vijand is nu tussen ons, wettelijk beschermd en doelgerichter dan ooit. Met subsidies gesteund, met onze democratische wetten beschermd, met collaborateurs als nuttige idioten aan hun zijde, zullen zij alles gebruiken om ons op termijn te dwingen te islamiseren of anders te vermoorden. Onze bezittingen zullen zij zich moeiteloos toe eigenen alsof het logisch is, en dat is het in hun verwrongen brein ook, zoals letterlijk in de koran staat als vereiste als goed moslim.

  We moeten niet naïef zijn: er zal strijd komen en die zal op leven en dood gaan. Omdat de vijand al tussen ons leeft zal dit niet een klassieke oorlog waarin een ander land wordt overwonnen worden. Ook zal het niet een klassieke burgeroorlog worden waarbij één partij wint en de ander zich daarin zal moeten schikken. Dit zal een vernietigingsoorlog worden waar de verliezers totaal zullen worden uitgeroeid, omdat geen van de partijen vreedzaam met de ander kan leven.

  Wij zullen alleen dan kunnen overleven als alle moslims worden verdreven of uitgeroeid. Hoe langer wij daarmee wachten, hoe meer bloed er zal vloeien omdat dit gewelddadiger zal moeten en er meer moslims zullen zijn.

  De werkelijk vreedzamen zijn zij die NU aan deze etnische zuivering van moslims willen beginnen. Niet omdat het zo leuk is, maar om het menselijk lijden te minimaliseren.

  Want zij stoppen niet dus zullen wij ooit moeten. Hoe eerder hoe beter!

   
  • Bovenstaande Jamesiaanse vloedgolf islam-tegengif dient kennelijk tevens het geloof in Christus te bestrijden. Voor een juist begrip van wat ik bedoel, hierna de 3e alinea van James:
   “Gristenen zijn blind zolang het maar gelovigen zijn, ook al zijn zij nu nog niet geheel van het goede geloof. dat straks een kromzwaard hun geloofsgestoorde kop zal laten rollen, komt niet aan in hun van geloofswaan gedegenereerde brein, zoals te zien aan de vele gristenhonden die tegen beter weten in daar bleven en uiteindelijk afgeslacht werden. De gristenen hier dweepten werkelijk van genot, zoveel lijden, alsware het slachtoffer Jezus en konden zij hun ware toewijding tonen.”

   James’ taalgebruik is wat onbeholpen en deels niet begrijpelijk, maar iets maakt hij zeer duidelijk. Hij heeft traumatische ervaringen met het Christelijk geloof, waardoor hij kennelijk blijvend getraumatiseerd is. Maar het is tragisch, dat hij in zijn anti-islam ijver tevens oprechte Christenen op substantiële en lompe wijze beledigt. Ook tragisch, dat hij zich aan godslastering meent te moeten bezondigen.

   Terzake gebruik van het woord “geloof” dient nog opgemerkt te worden, dat Christendom en islam nogal eens ten onrechte met elkaar verward worden: Christendom is religie of geloof, islam is een gewelddadige ideologie, omhuld in godsdienstig negligé.

    
 4. @Adriaan Huigen

  Die wet stelt volgens mij ‘het in dienst zijn van een vijandelijk leger’.

  Vermoedelijk kan een vijandelijk leger slechts van een land zijn en niet een groep zoals ISIS.
  ISIS wordt nu nog wettelijk als terroristische organisatie gezien, niet als vijandelijk leger.

  Daar staat tegenover dat ISIS wel een staat heeft uitgeroepen (niet door NL of andere landen erkend), een bestuur had, documenten uitgaf, belasting hief, enz.

  Destijds was de uitspraak van Rutte belangwekkend: “Wij zijn in oorlog met ISIS”. Dat geeft de nederlandse staat recht tot bepaalde handelingen, zoals het elimineren van die vijand. Maar dat betekend nog niet dat Nederland formeel in oorlog is met de staat IS.

  Dit is bewust gedaan want als de staat IS was erkend dan hadden alle nederlandse burgerschappen van iedereen die daarheen was gegaan om te dienen voor ISIS het nederlanderschap kunnen worden ingetrokken. Dat wil deze collaborerende regering niet, want Mark Rutte is een devoot christen, net als Buma en Segers. Over de linkse partij als D66 hoeft over collaboratie niet te worden getwijfeld. Bovendien is CU ook links dus dubbele collaborateurs.

  Dit spel wordt subtiel en geniepig gespeeld, met veel woorden en onderaan de streep meer moslims in Nederland.

  Want Dat.Is.Het.Doel !

   
  • Het getoonde staatsrechtelijke inzicht in bovenstaand artikel laat ik voor rekening van de schrijver, maar de stelling “…..want Mark Rutte is een devoot christen, net als Buma en Segers”. bestrijd ik absoluut tot de juistheid daarvan bewezen is. Indien men de geciteerde stelling huldigt, zouden Christenen per definitie aartsleugenaars en bedriegers zijn -quod non- !

    
 5. @Wim Tuijl
  Doe je nou zo dom of ben je het?

  1.Het is algemeen bekend dat Mark Rutte actief religieus christen is. Dat heeft hij zelfs publiekelijk erkend! Als jij dat niet als bewezen acht dan ligt de oorzaak ervan bij jouw verstandelijke vermogens, niet bij de feitelijke constatering.

  2. Jij trekt de conclusie dat James een traumatische ervaring heeft met het christelijk geloof. Kan je aangeven op welke feiten die conclusie is gebaseerd? Je stelt ook dat dit blijven is. Uit welke tekst van James maak jij dat op?
  Juist ja, je beschuldigd anderen ervan ten onrechte conclusies te trekken maar doet dit zelf. Niet onverwacht want christenen staan erom bekend naar zichzelf toe te redeneren.

  Overigens komt het verhaal van James mij niet onbeholpen of onbegrijpelijk over maar eerder heeft hij wat lange zinnen. Mogelijk is dat moeilijk voor jou?

  Uit het verhaal van James maak ik op dat hij eerder een probleem bij geloof ziet, of dat nu christendom, islam of wat hij noemt de ‘linkse kerk’ die in de utopie geloofd (van de socialistische samenleving), is.

  Dat christenen opmerkelijk makkelijk liegen tbv het religieuze doel is trouwens ook bekend. Dat is ook vaak nodig omdat de religieuze waan nogal eens botst met de werkelijkheid. Vraagje: is de aarde plat of rond?

  En leer eens de nederlandse wetten. Godslastering staat daar niet meer in. Bovendien kan je dát wat niet bestaat niet beledigen (en zolang jij niet kan bewijzen dat god bestaat is dat in het paradigma van de opspanning van de logische ruimte ook niet het geval). Hoogstens krijg je een hevige cognitieve dissonantie. Dat werd dan tijd!

  Zoek een behandelaar en laat je helpen, debiel!

   
  • Salomon, kies eerst een andere naam. Jou ontbeert elk vermogen, begrijpelijk te lezen en je sterft bijna in je christenhaat. Je begrijpt, dat nu jij in geen enkel opzicht aanvaardbaar denkniveau bezit, elke reaktie dezerzijds zinloos is. Je geleuter doet het vermoeden rijzen, dat je onder invloed bent. Ik zal voor je bidden! En ook nog dat je tot het inzicht mag komen, dat “godslastering” niet slechts een strafrechtelijk delikt is/was, maar een algemeen begrip ! Zet hem vooral op (“ora et labora”) want je dient ook ZELF aan verstandelijke verbetering te werken.

    
   • Ok ik weet niet of jullie elkaar kennen ofzo en op de stijl van Salomon kan misschien wat worden aangemerkt, maar jij (Wim Tuijl) hebt duidelijk geen inhoudelijk antwoord.

    “Ik zal voor je bidden” als antwoord? Leven wij in de Middeleeuwen oid?
    Dat is echt niet meer van deze tijd zeg. Wordt eens volwassen! En dat Latijn gebrabbel doet mij sterk denken aan het ontwikkeld overkomen zonder inhoud. Als je het niet met gewone woorden redt ga jij kennelijk Latijn brabbelen. *proest*

    En Salomon, jij kan vast ook dingen zeggen zonder beledigende woorden te gebruiken!

     

Comments are closed.