Een meneer

“Het wordt voortdurend kouder. De afkoeling die sinds 1960 op aarde geconstateerd wordt, vindt verder voortgang. Deskundigen geloven niet dat de afkoeling zal leiden tot een nieuwe ijstijd. Over enkele decennia kabbelen we wel weer uit de put omhoog.”

Aldus de Leeuwarder Courant van 15 oktober 1970.

Toen de krant nog geen activist, maar een meneer was.

Ik zal er nooit voor pleiten dat we níets moeten doen om onze ‘ecologische voetafdruk’ te beperken. Zelf heb ik bijvoorbeeld slechts twee kinderen. En mevrouw Dijkgraaf ook. Dezelfde twee.

Maar een béétje minder hysterie in het klimaatdebat lijkt me wel gepast.

 

3 thoughts on “Een meneer

 1. Die hysterie is een zeer bewuste, zorgvuldige gecreeerde massa psychose. Waar ook uw kinderen zonder enige schaamte in mee getrokken worden door het verder vaak spijbelende, nee, ‘stakende’ “onderwijs”…

  Dus, samengevat;

  – Holocaust is een Jewish Hollywood bedenksel
  – Moslims zijn per definitie slachtoffer, ook wanneer ze mensen bruut afslachten en onthoofden
  – U als blanke (“witte”) bent per definitie schuldig aan álle onrecht, én aan klimaatverandering. (ook al gebeurd dat al sinds er een atmosfeer is, nadat zuurstof reageerde met het ultraviolette zonlicht)
  – U zult daar onevenredig hard voor boeten, eerst financieel en zodra dat op is begint het conflict met geharde, bewapende moslim milities, overal in west Europa. U gaat die strijd verliezen. Kerken worden moskeeën. Vrouwen worden seksslaven en mannen worden gedood. (ja, ik weet hoe dit klinkt…)

  Persoonlijk verdrink ik liever in zee, en geef dit land liever terug aan het water, dan dat het wordt overgenomen door vijanden van het leven, van ons leven!

  Zet u schrap, opwarming of niet, er nadert een ijzige tijd..!

   
 2. Ach ja, klimaatverandering ..

  Er valt zoveel over te bomen, zoveel over te speculeren, zoveel over te gruwelen, zoveel over te ruziën. Maar dat is het dan ook en meer betekenis heeft het niet.

  Feit is dat in een dermate complex dynamisch systeem als het klimaat op aarde waar zoveel variabelen invloed hebben simpelweg geen geldige uitspraak over oorzaak-gevolg kan worden gedaan.

  Je kan het vraagstuk statistisch benaderen en een trend trachten te vinden. Maar dat is data uit het verleden waarmee getracht wordt een uitspraak te doen over de toekomst. Een uitspraak welke beperkt geldig want geen oorzakelijk verband is en dan slechts in de korte toekomst. Slechts een correlatie; een statistisch verband dat een daadwerkelijke relatie tussen 2 of meer variabelen aan het licht kan brengen maar ook geheel betekenisloos kan zijn dus toeval. Zoals het bekende geboortecijfer op het Duitse platteland en ooievaars die daar vaker worden waargenomen dan in de stad met een lager geboortecijfer. Positieve correlatie maar geheel betekenisloos want geen oorzakelijk verband.

  Er kan worden geprobeerd het probleem natuurkundig te benaderen waarbij oorzaak-gevolg wetten van toepassing zijn. Althans als wordt aangenomen dat het natuurkundig model van nu waar is en nooit meer een paradigmaverschuiving zal ervaren. Maar zelfs dan is het klimaat bij lange na niet in een geldig model gevangen zodat ook hier uitspraken beperkt geldig zijn. Broeikasgassen op zich hebben een oorzakelijk verband met zonlicht en opwarming maar omdat broeikasgassen niet de enige variabele zijn in het systeem zou het theoretisch mogelijk zijn dat een toename van broeikasgassen andere mechanisme triggeren die juist een afkoeling van de aarde tot gevolg heeft. Of in het geheel insignificant.

  Afgezien van bovenstaande is het ook nog maar de vraag of menselijke activiteiten meetbare en significante invloed hebben op het klimaat. Daarnaast is het de vraag of wij die trend kunnen omkeren. Daarnaast is het de vraag of wij de beschikbare middelen wel daarvoor moeten inzetten of dat het bijvoorbeeld niet verstandiger is om die middelen in het bestrijden van de gevolgen in plaats van de oorzaak aan te pakken. Daarnaast is het een vrijwel zeker gegeven dat elke laatste druppel olie zal worden verbruikt, als niet door ons danwel door anderen. Ondanks de schattige maar naïeve pogingen van de meer ontwikkelde landen om hun eigen gedrag aan te passen.

  We weten het simpelweg nog niet. Wat wij wél weten is dat wij het nog niet weten. Daar hebben wij wat aan omdat de discussie daarmee niet is beslecht maar elke harde uitspraak als onzin kan worden afgedaan. Uitspraken als “dit gaat er gebeuren dus dat moeten wij doen”. Keiharde onzin en een belangrijke les hierin is dat de gewone burger kan zien dat wetenschap niet een vakgebied is die keiharde waarheid voortbrengt maar dat dit een proces van validatie en opstaan is waarbij een zelfs na eeuwen als onwrikbaar geachte waarheid alsnog onderuit kan worden geschoffeld alsware het een kindersprookje.

  Iedereen die anders beweerd is een leugenaar en heeft zichzelf als irrelevant gepositioneerd.

   

Comments are closed.