Dialoog #45 Hanina

Lees alle reviews over Sell Your Book, Script, or Column

“Hans, de voorzitter van de redactieraad aan de lijn.”

“O jee!”

“Wanneer je bekend maakt dat je die hoofddoek er uit gooit als columnist.”

“Is er helemaal bij ingeschoten de afgelopen veertien maanden. Drukdrukdruk.”

“Hij zegt dat het nu wel genoeg abonnees heeft gekost. Vandaag, anders komt er een vervelende plenaire redactievergadering.”

“Even een mooie volzin bedenken. Zeg maar dat het goed komt.”

“Hij wil die ‘volzin’ weten.”

“Eh… ‘Je hoopt dat in de loop der tijd een band groeit tussen schrijver en lezer. En soms gebeurt dat niet’. Kan ie daar mee leven?”

“Ja.”

“Tof! Doe ik dat.”