Dialoog #14 Charlottesville

Speelgoed algemeen

“Heb jij al afstand genomen van die neo-nazi’s in Charlottesville?”

“Nee.”

“Waarom niet?”

“Omdat ik dat ook niet deed van het Antifa-tuig dat Hamburg onlangs kort en klein sloeg. Ik heb niks te maken met extremistisch rapalje, noch ter linker-, noch ter rechterzijde.”

“Maar je verwacht wél dat moslims dat doen als er een incidentje is op een boulevard in Nice of een vliegveld in Brussel?”

“Ik verwacht in elk geval niet dat ze zeggen dat die aanslagen niks te maken hebben met hun islam.”

“Precies! Nu terug naar Charlottesville…”

“Want welke godsdienst delen die gekkies en ik precies?”

 

3 thoughts on “Dialoog #14 Charlottesville

 1. ‘Rechts’ bestaat in essentie niet. Er bestaat niet zoals ‘het rechtse gedachtegoed’ zoals je wel het ‘linkse gedachtegoed’ en het ‘islamitische gedachtegoed’ hebt. De voornaamste kenmerk van ‘rechts’ is juist het individualisme versus het linkse collectivisme.

  Het ‘rechts’ zoals dit gebezigd wordt door links heeft slechts één doel. En dat is alles dat niet links (genoeg) is collectief onder de noemer ‘rechts’ euvel te duiden. Links is bepaald niet vies van wat zogenaamd ‘rechtse’ totalitaire ellende. Bewijs daarvoor is het bondgenootschap tussen de islam en het socialisme dan wel het linkse gedachtegoed. In ieder ander geval zou links het islamitische gedachtegoed als ‘extreemrechts’ duiden. In dit geval echter niet. Je kunt je afvragen waarom.

  Er is nog iets vreemds aan de hand met het zogenaamde ‘rechts’ en zeker ‘extreemrechts’. De eeuwige vraag is natuurlijk of bepaalde ideologieën wel ‘rechts’ zijn. Het Nationaal Socialisme verraad al in haar naam wat de werkelijke ideologische basis is. Het enige solide argument om het nazisme ‘rechts’ te noemen was het feit dat een aantal kapitalistische bedrijven zich achter het nazisme stelde en niet zelden ook opdrachten aannamen en uitvoerden voor het nazi-regime. Wij zien echter dat sinds de ‘genderneutrale’ terreur en het hele ‘diversiteit’ gedram, hetgeen ontegenzeggelijk links zo niet extreemlinks is, hoe dit in z’n werk gaat.

  Enorme multinationals stellen zich pontificaal op achter dit zonder twijfel totalitaire gedachtegoed. Sterker nog, monopolisten als Google, incl. haar even monopolistische Youtube tak die thans pogingen onderneemt om de vrijheid van meningsuiting de nek om te draaien, maar ook bedrijven als Starbucks en zelfs onze NS (die al eens eerder de foute kant koos) lopen ver voor de marcherende troepen uit en leggen hun werknemers én klanten haar totalitaire ideologische idiotie op. Onlangs zagen wij in het geval van Google dat ook maar de minste kritiek, hoe doorwrocht en wetenschappelijk dit ook onderbouwd is, je de kop kost.

  Het is eenvoudig je voor te stellen dat het gedurende de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog niet anders geweest zal zijn. Ook het nazisme kende hele grote, bekende en zonder meer kapitalistische (destijds monopolistische) voorvechters. Denk maar aan de door en door antisemitische Henry Ford. Bij de aanschaf van een Ford auto kreeg je destijds er een kopie van Mein Kampf cadeau. Kortom, het feit dat bedrijven zich opstelde achter het nazisme maakt het nazisme nog niet ‘rechts’. Laat staan ‘extreemrechts’.

  Als wij nu even naar #Charlottesville kijken dan zien wij dat neonazi’s, antifa’s, black lives matter aanhangers en Klu Klux Klan leden elkaar op leven en dood bevechten. Dit wordt door de media geduid als ‘rechts’ dan wel ‘extreemrechts’ versus ‘links’ dan wel ‘extreemlinks’. Maar is dat ook zo? Nee. Alle ‘fracties’ die elkaar nu in bestrijden zijn van oorsprong links dan wel extreemlinks. Ja, ook de Klu Klux Klan is van oorsprong een organisatie die opgericht is door Democrats. Sterker nog, de Republikeinse partij werden specifiek opgericht om de slavernij af te schaffen en trokken tijdens de burgeroorlogen ten strijde tegen de Democrats die de slavernij wilde behouden. De Klan gedroegen zich als SA nazi-troepen om Republicans ervan te weerhouden te kunnen stemmen tegen o.a. Het afschaffen van bijvoorbeeld de slavernij en racistische wetsartikelen.

  Het feit dat de boel zo uit de hand is gelopen in Charlottesville kunnen wij bijschrijven op het conto van links, de linkse media en linkse groeperingen. De Klan en neonazi’s voelen zich sedert enkele maanden zeer ernstig in het nauw gedreven door de oorlogstaal en de terreurdaden van linkse groeperingen als Black Lives Matter maar vooral de zogenaamde ‘antifascisten’ van Antifa. De demonstratie vanuit de Klan en neonazi-leden was er juist toe bedoel om te protesteren tegen de sociale terreur vanuit de linkerhoek. Het was een vredige demonstratie die met een paar uurtjes over had geweest als de extreemlinkse knokploegen zich er niet mee hadden bemoeid.

  Het is goed om bovenstaande informatie in gedachten te houden als u de media buikspreekpoppen en propagandisten spreken over ‘extreemrechtse rellen’. Natuurlijk kun je wat vinden van hetgeen waar de Klan en neonazi’s voor staan. Persoonlijk vind ik het gedachtegoed te walgelijk voor woorden. Maar we kennen ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te demonstreren en de vrijheid je als groep gelijkdenkenden te organiseren. Of wij het gedachtegoed nou fris vinden of niet, ook deze wat mij betreft volslagen idioten hebben dezelfde mensen- en burgerrechten als ieder ander. Daaraan tornen zal zonder twijfel leiden tot burgeroorlogen. Iets waarvan wij in Charlottesville nu een voorproefje krijgen.

   
 2. Wat een gedoe allemaal! Het recht hebben op een eigen mening en die ook uiten. Maar meningen verschillen, zo ook overtuigingen. Wie bepaalt wat rechts en wat links is (behalve met oversteken)? Socialisme: rechts of links? Idealisme: rechts of links? Democratie: rechts of links? Liberalisme: rechts of links? Kapitalisme: rechts of links? Communisme: rechts of links? ect. Dan hebben we nog de hamvraag: wat is goed en wat is slecht? Goed: rechts of links? Slecht: recht of links? En dan hebben we het nog niet eens over religie… Ik houd het maar op mijn handen, want deze “brainfart” kan eeuwig duren. Laat iedereen maar zijn/haar overtuiging hebben en schaad daar verder niemand mee of dring dit op. Gehoord wordt je toch niet en oorlog hangt al in de lucht en is bijna zelfs tastbaar. Arme aarde en arme schepsels buiten de monsters (mensen) om…….

   

Comments are closed.